pity 2013 program pobierz Wspólnie rozliczamy PITY 2013 za rok 2013

Pobierz PITy Program 2013 i wypełnij swój PIT już dziś!

Ważne terminy

 • 31 stycznia 2013
  składamy PIT-28, PIT-16A, PIT-19A
   
 • 28 lutego 2013
  składamy PIT-40, PIT-40A
   
 • 30 kwietnia 2013
  składamy PIT-36 i 36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
   
Aplikacja Pit 2013 Program:

 • całkowicie darmowy,
   
 • prosty kreator formularzy PIT,
   
 • możliwość wysyłania edeklaracji również przez Internet,
   
 • rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
   

Zmiany w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów w PIT za 2013 rok

Zmiany w sposobie rozliczania kosztów w pit-37 druk i pit-36 druk, dotyczą podatników, którzy korzystają z możliwości odliczenia od przychodu aż 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak wysokie koszty mogą uwzględniać w deklaracjach podatkowych artyści i twórcy, którzy w ramach wykonanego dzieła, przekazują także prawa autorskie bądź prawa pokrewne. Wartość praw autorskich i praw pokrewnych ciężko ocenić, jednak nie można zaprzeczyć, że jest ona znacząca. Przeniesienie praw autorskich jest równoznaczne z utratą prawa do dzieła (w określonym w umowie zakresie), co upoważnia nowego właściciela do zarządzania dziełem będącym przedmiotem umowy.

                Propozycja zmian w sposobie odliczania kosztów uzyskania przychodów, spotkała się z dużą krytyką środowisk twórczych, jednak mimo to zdecydowano się na ich wprowadzenie. Możliwość umniejszenia przychodu o 50-procentowe koszty nie została w pełni wyeliminowana, a jedynie ograniczona. Zgodnie z nowymi zasadami, koszty powinny być rozliczane przez twórców, składających rozliczenie pit 2013, w następujący sposób:

 

Roczny przychód

Koszty uzyskania przychodu

nie wyższy niż 85 528 zł

50%

powyżej 85 528 zł

50% od kwoty 85 528 zł

w standardowej wysokości od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł

 

                Dotychczas możliwe było odjęcie 50-procentowych kosztów, niezależnie od wysokości przychodu. Jak możemy zauważyć, zgodnie z nowymi przepisami, możliwość odliczenia tak wysokich kosztów jest zależna od tego, czy przychód podatnika mieści się w pierwszym progu podatkowym. Gdy przychód nie przekracza 85 528 zł rocznie, koszty w PIT 2013 odliczane są na tych samych zasadach co w latach poprzednich. Dla przychodu powyżej 85 528 zł, koszty naliczane są w sposób standardowy – przekazanie praw autorskich lub praw pokrewnych nie jest brane pod uwagę. 

© 2013 rozliczeniepit2013.net.pl